PRISER

HISTORIEN OM SVØMMEHALLEN

Der er sket meget siden det første spadestik i 1969

Historik, opførsel og indvielse
I slutningen af 60´erne gik man i gang med at planlægge og gennemføre opførslen af Herning Svømmehal med tilhørende friluftsbassin på arealer ved den nordlige ende af Brændgårdvej. Placeringen var vel oprindeligt tænkt som særlig gunstig i forbindelse med Gullestrupplanen, nær ved vandrehjem og Holing områdets sportshaller.

 

Den nye svømmehal, som blev en af byens mest spændende bygninger rummede konkurrencebassin, springbassin og undervisningsbassin og desuden et stort friluftsbassin. Det blev taget i brug allerede i slutningen af november 1970, men den officielle indvielse fandt først sted den 12. juni 1971, da de udendørs anlæg var færdige.

 

Indvielsen
Ved indvielsen, hvor det blev oplyst at svømmehallen havde kostet 12 mio. kr., betegnede formanden for de samvirkende idrætsklubber, Sigvald Olesen den nye svømmehal som en af Danmarks bedste og mest moderne, men også den smukkeste - og det var vist ikke uberettiget - og han sagde videre, at: ”Svømmehallen er en eksistensbetingelse for de foreninger, der skal bruge den, men hallen er bygget for hele Hernings befolkning, og ikke for idrætten alene”.

 

Herning Svømmehal er stadig et stort aktiv for byen, men den har også sine klare begrænsninger.

 

Svømmehallen mangler i dag de spændende badefaciliteter, som tilbydes gæster i de moderne badelande.

 

Dertil kommer, at svømmehallen på trods af sin størrelse, ikke på tilstrækkelig god måde, kan tilgodese både de offentlige bade og klubbernes behov.

 

Klubben kan således ikke få en ønsket udvidelse af deres aktiviteter i hallen, uden at det samtidig går kraftigt ud over de offentlige bader og dermed over svømmehallens vigtige indtægtskilde.

 

Undersøgelse af behov for udvidelse
I 1992 blev der udarbejdet en tilbundsgående undersøgelse af svømmehallens problemer og muligheder, herunder specielt mulighederne for at supplere svømmehallen med et egentligt badeland.
Undersøgelsens resultat forelå i form af en rapport, som viste hvordan et badeland kombineret med svømmehalens nuværende faciliteter, kunne give Herningenserne og de mange gæster og turister en mulighed for at udfolde sig med badning og svømning samtidig med, at der kan tilbydes næsten ubegrænset muligheder for at, klubberne kan udøve deres sport og klubvirksomhed.

 

Store renoveringer og ændringer
I den efterfølgende periode har der fundet følgende større bygningsarbejder sted.

 

1979 - 180.000 kr. Anlægsrenoveringer.
1980 - 1.1 mio.  kr. Anlægsrenoveringer.
1981 - 103.000 kr. Anlægsrenoveringer.
1982 - 520.000 kr. Anlægsrenoveringer. 
1984 til 1986 - 13,8 mio. kr.  Renovering af betonen i de store bassiner og udskiftning af glaspartiet mod øst og vest.
1987 - 98.000 kr. Udskiftning af eksisterende brusersystemer til automatiske brusere.
1988 - 1 mio. kr. Renovering af det flade tag over servicebygning.
1989 - 301.000 kr. Reparation af koldvands bassiner.
1989 – 442.000 kr. Den store tagkonstruktion med buer fik isat trækbånd.
1990 – 438.000 kr. Etablering af rum til solarium og solarier.
1992 – 150.000 kr. Etablering af bassinalarm.
1992 – 352.000 kr. Isoleringstæppe udskiftet udendørs.
1992 – 215.000 kr. Etablering af energibesparende elmotorer og frekvensomformere.
1993 – 660.000 kr. Lydisolering af stor hal.
1994 – 105.000 kr. Etablering af flere solarier.
1996 – 670.000 kr. Overfladebehandling af udendørsbassinet.
1996 – 463.000 kr. Etablering af motionsrum.
1999 – 1,775 mio. kr. Udskiftning af glasparti mod syd.
2000 - 1,8 mio. kr. Renovering af vandbehandling og ventilation.
2003 - 6,4 mio. kr. Totalrenovering af familiehallen.
2003 - 1,4 mio. kr. Nyt inventar i garderobe og omklædning.
2003 - 0,9 mio. kr. Forhal, indgangsparti og nyt mødelokale.
2004 - 4,8 mio. kr. Tilbygning med personalefaciliteter.
2007 - 1,3 mio. kr. Renovering af P-plads.
2006 – 0,3 mio kr. Udskiftning belysningen i stor hal.
2009 -    2 mio kr. Sandfiltre renoveret, gulvfuger repareret , renset ventilationsrør.
2012 - 0,7 mio kr. Rustfrit stål repareret, bassinbetonundersøgelse.
2015 - 67 mio. kr. Tilbygning med 50 x 25 meter bassin og 2 undervisningsbassiner, et nyt udendørs bassin og klubfaciliteter.

 

Årets morgensvømmer i Herning Svømmehal
2006 - Lisbeth Thisted
2007 - Frode Krikegaard
2008 - Anne Lise Andreasen
2009 - Mads Christoffersen
2010 - Carlo Pedersen
2011 - John Laier
2012 - Tove Kuhlmann
2013 - Kristian Laursen
2014 - Aase Nissen
2015 - Inge Thirup
2016 - Birtha Vinter
2017 - Christen Damgaard
2018 - Joan Hansen
2019 - Krista Christensen